function checkTab(num) { if (num == 1) { //alert(num); c1.style.display = ""; c2.style.display = "none"; c3.style.display = "none"; tab1.className = "current"; tab2.className = ""; tab3.className = ""; } if (num == 2) { // alert(num); c1.style.display = "none"; c2.style.display = ""; c3.style.display = "none"; tab1.className = ""; tab2.className = "current"; tab3.className = ""; } if (num == 3) { // alert(num); c1.style.display = "none"; c2.style.display = "none"; c3.style.display = ""; tab1.className = ""; tab2.className = ""; tab3.className = "current"; } }
$(function () { $(document).WIT_SetTab({ Nav: $('#J_bigPicBar>li'), Field: $('#J_bigPic>li'), Auto: true, CurCls: 'current', CrossTime: 120, OutTime: 150, InTime: 150, AutoTime: 5000 }); });

但愿每一个决定的后小龙女心水都彰显的是智慧

[大][中][小] 2017-05-28 13:30  
也许,离开是最好的选择
          最近朋友的女儿面对孩子的上学问题跑了许小龙女心水多次,都无法让孩子入学;昨天北京在上海务工的阿姨也说到孩子入学难,父母只好返乡,我不知道,是否,意味着以后会有一批人返回自己的故土?
         居住证涉及到户口,这对于打工的小龙女心水论坛来说是一件无法办到的难事一件。也许,如此一来,反而会对家乡有利小龙女心水。一个人,当异乡无自己的生存条件,必然会回到家乡,既带动了家乡的经济,又避免了留守老人留守儿童,也算是一件好事。
        没有出门时,我们盼望着看外面的世界,渴望了解外面的天空,当多年过去,我们也会厌倦居无定所, 讨厌看人脸色的日子,厌弃说着言不由衷的话语的职场,会怀念故乡的亲人,想念故乡的老屋,也会忆起甜甜的小龙女心水论坛井水,没有打催红素的西红柿,会觉得钱多钱少,一家人相守就好。
       在上海,一家公司如果有三百人小龙女心水,可能外地人就会占两百八九,而本地人难占百分之十小龙女心水论坛,这不是夸张,而是事实。无数的外地人为了淘金,都将故乡做他乡,小龙女心水反把他乡认故乡。而打工潮,搞活经济的同时,也有更多的社会问题出现,子女难以尽孝,孩子无法照顾,亲戚疏于往来,朋友难得相聚、、、、、、 
         但愿每一个决定的后面,都彰显的是智慧,是合情合理合法。
 
向上